(Nederlands onderaan)

Vor uns erstreckt sich ein breiter Korridor von etwa zehn Metern Länge, der in einer T-Kreuzung endet. Was um die Ecke ist, bleibt verborgen. Auch, wer oder was hinter den altbacken tapezierten Mauern befindet. Verständlichen Text gibt es ebenfalls nicht. Allerdings gibt es Hintergrundgeräusche und schweigende Schauspieler. Und das ist mehr als genug, um eine Vielzahl von Geschichten zu erzählen.

Wir beobachten einen Jungen mit einem Ball, dessen Freund die Tür nicht zu öffnen scheint, zwei verliebte Teenager, eine demente ältere Frau, eine sexuelle Nötigung und zwei sich streitende Jungen. Zumindest ist es das, was wir darin sehen. Da es keinen Text gibt und wir nur Dinge hören, die außerhalb des Bildes stattfinden, wissen wir nie genau, welche Geschichte wirklich erzählt wird. Dies ist auch nicht der Sinn der Sache. Es geht in dieser Inszenierung nicht so sehr um die Geschichte selbst, sondern um die Weisen, wie man eine Geschichte erzählen kann.

Yesterday entstand aus dem Experiment von Theaterregisseur Piet Arfeuille und der Filmemacherin Nathalie Teirlinck, wie  man Theater und Film kombinieren kann. Sie erarbeiteten eine Erzählform, in der das Publikum selbst durch die Interpretation des Unsichtbaren Geschichten konstruiert. Und wenn man als Betrachter angehalten ist, das Unsichtbare zu interpretieren, liegt es nahe, dass man beginnt, alles Wahrnehmbare interpretiert. Die Frage ist, ob das interessant ist.

Es wird immer noch so viel gezeigt, hörbar gemacht und sogar noch gesprochen (auch wenn es in einer unverständlichen Fremdsprache ist), dass wenig Raum für wirklich freie Assoziationen bleibt. Die Geschichte, die man sich dann konstruiert, ist schön und es gibt einige rein körperlich schöne Szenen in der Show, aber spannend oder innovativ ist es nicht. Ein wenig Rear Window, ohne die Dosis Hitchcocksche Spannung.

Voor ons strekt zich een brede gang van zo’n tien meter lang uit, eindigend in een T-splitsing. Wat zich om de hoek bevindt, kunnen wij niet zien. Noch wie of wat zich achter de ouderwets behangen muren ophoudt. Verstaanbare tekst is er ook niet. Wel zijn er achtergrondgeluiden, en zwijgende acteurs. En dat is meer dan genoeg om een veelvoud aan verhalen op te roepen.
 
We zien een jongen met een bal wiens vriendje de deur niet open doet, twee verliefde pubers, een dement oud vrouwtje, een aanranding en twee stoeiende jongens. Althans, dat is wat wij erin zien. Doordat er geen gesproken tekst is, en er dingen te horen zijn die buiten beeld plaatsvinden, weten we nooit precies welk verhaal er verteld wordt. Dat blijkt ook helemaal niet de bedoeling te zijn. Het is in deze voorstelling namelijk niet zozeer het narratief zelf dat er toe doet, maar de manier waarop je een verhaal vertelt.
 
‘Yesterday’ komt voort uit een onderzoek van theaterregisseur Piet Arfeuille en filmmaakster Nathalie Teirlinck naar hoe theater en film te combineren zijn.  Ze kwamen uit op een vertelvorm waarbij het publiek zelf verhalen construeert door het onzichtbare te interpreteren. En als je als toeschouwer het onzichtbare moet interpreteren, komt dat er dus eigenlijk op neer dat je alles interpreteert wat wel waarneembaar is. De vraag is of dat interessant is.
 
Er wordt zoveel wél getoond, hoorbaar gemaakt, en zelfs toch gesproken (al is het in een ons vreemde taal), dat er weinig ruimte voor écht vrij associëren overblijft. En het verhaal dat we dan construeren is aardig, en er zit een aantal mooie fysieke scènes in de voorstelling, maar spannend of vernieuwend is ze niet. Een beetje Rear Window, zonder de Hitchcockiaanse dosis suspense.